Noorse Boskat Cattery Nemesis'kits

Nemesis'kits Voorwaarden

advertentie nemesiskits2018

 • Koper verklaart dat hij/zij er alles aan zal doen om het welzijn van het kitten te bevorderen. Dit houdt minimaal in dat het kitten:
 • Een goede, hygiënische verzorging zal krijgen. Indien nodig verantwoorde medische hulp zal krijgen.
 • Gezonde, gevarieerde kattenvoeding zal krijgen.
 • Het kitten nooit en te nimmer vrij buiten te laten. Dit met uitzondering van afgeschermde tuin/balkon of kattenren waaruit ze niet kunnen ontsnappen.
 • Niet verstoken zal blijven van menselijk gezelschap en huiselijk verkeer.
 • Vrij gehuisvest wordt in een woning, niet opgesloten in een kooi.
 • Bovenstaande zaken zijn in het belang en welzijn van het kitten opgesteld.
 • Onze kittens worden niet geplaatst als er geen andere kat of kitten aanwezig is
 • De koper zal het kitten niet verkopen, weggeven, herplaatsen of laten inslapen zonder voorafgaand overleg met de fokker. De fokker zal te allen tijde helpen een geschikt herplaatsingadres te vinden. (bemiddeling)
 • De afgesproken verkoopprijs bedraagt € 800,- ongeacht geslacht, kleur, aftekening, showkwaliteit e.d.. Zodra de koper beslist heeft het kitten te nemen, zal hij/zij een aanbetaling van € 250,- aan de fokker voldoen. (kitten wordt in optie geplaatst)
 • Met het kitten mag niet gefokt worden. Ook niet 1 nestje. Het kitten moet voor de leeftijd van 10 maanden gecastreerd worden met schriftelijke verklaring van de dierenarts.
 • Indien de koper na betaling van de aanbetaling het gereserveerde kitten annuleert, heeft de koper geen recht op teruggave van de aanbetaling. Indien de fokker het kitten niet volledig gezond vóór de leeftijd van 18 weken kan afleveren, heeft de koper het recht de koop ongedaan te maken. Koper heeft dan recht op volledige terugbetaling van de aanbetaling.
 • Fokker zal het kitten zelf naar de nieuwe eigenaar brengen. Indien bij aflevering het nieuwe tehuis niet blijkt te voldoen aan de wensen van het kitten, zal de fokker het kitten mee terug nemen en de aanbetaling aan de koper retourneren.
 • De fokker garandeert dat het kitten rasecht is en dat de gegevens op de bijbehorende stamboom juist zijn. Beide ouders hebben binnen een jaar vóór de geboorte van het nest een echo-test ondergaan op HCM, PKD en CIN hebben ondergaan en vertoonden op het moment van testen geen tekenen van deze afwijkingen. Tevens zijn beide ouder GSD4 en PKdef n/n
 • Het kitten is bij aflevering 16 weken oud, en zal diverse malen ontwormd, gechipt en twee maal ingeënt zijn.
 • De koper kan het kitten binnen drie werkdagen na aflevering laten controleren door een dierenarts. Als zich binnen die termijn enig gebrek bij het kitten voordoet, heeft de koper het recht het kitten aan de fokker terug te geven tegen terugbetaling van het volledige aankoopbedrag. Voorwaarde hiervoor is een schriftelijke verklaring van de dierenarts.
 • Bij erfelijke of aangeboren gebreken met overlijden als gevolg zal de koper sectie laten verrichten en een kopie van het sectierapport aan de fokker verstrekken. Bij overlijden als gevolg van HCM of PKD binnen twee jaar zal de fokker het volledige aankoopbedrag aan de koper vergoeden of een nieuw kitten. (de fokker heeft het recht een nieuw kitten te weigeren en dus 100 % van het aankoopbedrag te vergoeden)